foto van boek In de Muziek

In de muziek
Een uitgave van Amsterdam University Press (AUP)
€24,99, bij bestelling via Wieke Karsten €4,50 portokosten inclusief persoonlijke boodschap.

Bestel boek In de muziek via Wieke Karsten

Meer over het boek op de site van uitgeverij AUP


Anderen over het boek in de muziek

Recensie in het blad Luister (PDF 561 KB)

Recensie in het blad de Klarinet (PDF 554 KB)

Recensie OpusKlassiek (link naar site)


Hieronder het woord vooraf van het boek In de muziek

Muziek maken is inspirerend en uitdagend. In muziek kunnen we onze emoties kwijt. Muziek raakt. En er valt steeds weer iets nieuws te ontdekken! Muziek maken is meer dan een hobby of een beroep, het is een passie. Voor veel musici is het musiceren onderdeel van hun identiteit. We maken niet alleen muziek, we zijn muzikant, we zijn musicus. Alleen al in Nederland zingen of spelen naar schatting 2,5 miljoen mensen een instrument, als professional, semiprofessional of amateur. Al deze musici besteden veel tijd aan iets wat we als vanzelfsprekend beschouwen: oefenen ofwel studeren. We maken met z’n allen ontzettend veel oefenuren. Zeker als we het vergelijken met de tijd die we besteden aan het krijgen van lessen of het geven van concerten. En toch hebben maar weinigen les gehad in het hoe en waarom van het oefenen. Als we bewuster zouden leren oefenen, kunnen we meer grip krijgen op ons eigen leerproces. Dat zorgt voor minder afdwalen, meer resultaat en meer speelplezier. We krijgen ook meer invloed op ons presteren en performen. Vanuit wetenschappelijke hoek – zoals de hersenwetenschappen – is hier al veel onderzoek naar gedaan. De uitkomsten daarvan dringen echter maar mondjesmaat door tot onze studeer- en leskamers. Blijkbaar is er meer nodig om het gat tussen de wetenschap en onze dagelijkse praktijk te overbruggen.
 
In dit boek ga ik in op de talloze vragen die muzikanten hebben over hun eigen spel. Om er een paar te noemen:
 
  • Hoe kan ik met meer plezier en effect oefenen?
  • Wat is podiumspanning en hoe kan ik ermee leren omgaan?
  • Hoe kom ik sneller “in de muziek”?
  • Hoe studeer ik een lastige passage?
  • Wat is focus en hoe train ik dat?
  • Hoe kan ik de muziek meer uitdiepen?
  • Hoe kan ik op het podium vrijer spelen?
  • Hoeveel tijd zou ik aan het studeren moeten besteden?
 
Al deze onderwerpen, en nog veel meer, komen aan bod. Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het maken van muziek –– vakstudenten, ambitieuze amateurs, professionele musici en wie weet ook ouders van leerlingen. Ik hoop bovendien dat docenten en leerlingen elkaar door dit boek beter gaan begrijpen, waardoor het lesgeven en lesnemen – en natuurlijk het daarbij horende studeren – effectiever verloopt. Sommige hoofdstukken zijn speciaal geschreven voor studenten klassieke muziek, zoals het hoofdstuk over orkestaudities. Maar ook niet-vakstudenten en spelers van andere genres kunnen daar ideeën uit halen, bijvoorbeeld over het geven van concerten of een presentatie en het kunnen omgaan met de spanning die dat met zich meebrengt. Om de leesbaarheid van dit boek te bevorderen, heb ik ervoor gekozen geen verwijzingen in de tekst toe te voegen. Wel is er een bronvermelding met een aantal boeken en websites. Op mijn website wiekekarsten.nl staat een rubriek met meer interessante boeken, links en wetenschappelijke artikelen die raakvlakken hebben met dit boek. Wie na het lezen van dit boek vragen of opmerkingen heeft, of persoonlijke ervaringen of anekdotes wil delen: aarzel niet om contact met me op te nemen. Dit kan via mijn website. Ik verheug me erop! Tot slot: ik hoop door het schrijven van dit boek mijn liefde voor muziek en musiceren over te dragen. En ik hoop – voor die lezers bij wie de droom van het zelf musiceren misschien (bijna) vervlogen was – het kleinst sluimerende vuurtje aan te wakkeren en nieuwe brandstof te geven. Want in de muziek zijn, kunnen we allemaal.
 
Ik wens iedereen veel lees-, oefen- en speelplezier!
 
Wieke Karstenmuziek stroom

zomercursus

Musiceren, studeren en het brein